9 desembre 2009

Projecte de Suport lingüístic – PREMI CAIXA SABADELL

———————————————————————
Suport Lingüístic per a mares i pares nouvinguts en l’àmbit de l’aprenentatge escolar
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
És un dels premis guanyadors de Caixa Sabadell 2009, dins de la Obra Social de la Caixa Sabadell:

Aquest curs pretén donar als pares i mares nouvinguts, eines de suport que els ajudi a participar de manera activa en les tasques escolars dels seus fills i crear uns hàbits que els permeti a curt termini ser autosuficients en l’aprenentatge escolar, quedant els pares i mares tant sols com a suport.

El propòsit és donar autonomia a les famílies nouvingudes i que els seus fills estiguin en igualtat d’oportunitats.

– Que pares i mares aprenguin a familiaritzar-se amb les matèries i conceptes que aprenen els seus fills a l’escola i ells mateixos aprenguin a llegir i comprendre la llengua catalana.
– Que entenguin els materials didàctics que utilitzen els infants i els conceptes del sistema educatiu del nostre país.
– Que tinguin nocions i referències educatives sobre la normativa del sistema educatiu.
– Que entenguin les diferències culturals que poden provocar mals entesos alhora d’ajudar al seguiment escolar dels fills.

La finalitat és dotar d’autonomia a mares i pares perquè en acabat el curs, puguin donar el suport escolar que els seus fills necessiten i conscienciar -los de la importància dels estudis dels seus fills i de la seva continuïtat, com una aposta de futur.

El curs es realitzarà a l’equipament socio-esportiu La Cogullada i serà de 2 dies a la setmana i les sessions tindran una durada de 2 hores.