15 octubre 2007

Pla d’ordenació

El passat dissabte 15 de setembre de 2007 es va publicar un article al Diari de Terrassa. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) n’era el tema clau. Va sortir a la llum el cas del veí de l’avinguda d’Àngel Sallent, afectat pel pla urbanític de la Ronda de Ponent. A més d’aquest cas, es va parlar de sis conflictes similars, que sorgiren d’aquest pla aprovat el 2002. La conflictivitat sorgeix de la qualificació de sòl urbà no consolidat, que obliga als veïns a cedir una part del terreny a l’Ajuntament per construir habitatges, equipaments, carrers o places. Els municipis poden fer-ho, però només des del 2004. Pel fet d’anticipar-se dos anys, l’Ajuntament de Terrassa hi surt perdent, ja que la Generalitat dóna la raó als veïns afectats i els dóna el dret de retornar a la situació anterior. El termini per presentar recursos ja s’ha acabat, però encarar hi ha casos pendents que poden presentar-se properament. En total són 34 recursos, dels quals 19 encara estan pendents. Carme Labòria, d’Urbanisme, comenta que Terrassa va ser pionera en el pla d’ordenació.
Des de l’Associació el que afecta és la transformació de la Riera del Palau i de la Ronda de Ponent en un passeig. Argumenten, des de l’Ajuntament, que si el pla hagués estat aprovat dos anys més tard, el 2004, no hi hauria cap problema legal.
Actualment hi ha set casos en mans dels tribunals, des de la pàgina web intentarem actualitzar la informació quan hi hagi notícies.